ALGEMENE VOORWAARDEN, LEVERINGS- & RETOURBELEID VEROLIGNE

Algemeen

Uit respect voor ieders tijd, dienen consultaties steeds minstens 48u op voorhand geannuleerd of verzet te worden. Consultaties die niet of niet tijdig geannuleerd of verzet werden, zullen worden aangerekend.

Bij voorleggen van een doktersattest wordt dit bedrag kwijtgescholden.

Indien ik zelf door omstandigheden een consultatie moet verzetten, zal  ik u hierover zo snel mogelijk contacteren en een passende oplossing trachten te vinden.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief bedoeld.

Aflevering producten webshop

Producten besteld via de webshop zullen zo snel mogelijk worden klaargezet in het afhaalhoekje van de praktijk.

Van zodra ik deze heb kunnen klaarzetten krijgt u van mij een e-mail met de tijdstippen wanneer u deze kan afhalen.

Dus online bestellingen worden NIET OPGESTUURD.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de afhaling, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan info@veroligne.be.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Veroligne.

Retourbeleid

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de producten te retourneren.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het product in bezit heeft gekregen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar info@veroligne.be. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail, dient u de producten terug te bezorgen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Geopende producten worden niet terug genomen, tenzij er duidelijk aantoonbare problemen zijn met de kwaliteit van het product.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, zo spoedig mogelijk en dit uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht terug.

Er wordt op dezelfde manier terugbetaald als hoe u betaald heeft, tenzij u een andere methode met mij afspreekt.

Uitsluiting retournering

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • producten die een beperkte houdbaarheid hebben, zoals producten met korte THT of voorbij de THT datum, die aan verlaagde prijs aangekocht werden.
  • producten die geopend zijn

Veroligne – Veronique Braet
Brielstraat 112
9990 Maldegem

BTW BE 0479 442 096
info@veroligne.be